Et WikiNavn er et ord sammensat af ord med stort begyndelsesbogstav. WikiNavne bliver automagisk henvisninger til WikiNavnets side. Se også HjælpTilHenvisninger, "Arbitrære sidenavne".

WikiNavn (last modified 2006-10-26 01:42:11)